OZNÁMENIE O ZVÝŠENÍ KVALITY A NÁKLADOV POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB OD AUGUSTA 2024

Vážená zákazníčka / vážený zákazník,                                             

Ďakujeme, že využívate naše služby, ktoré sa snažíme neustále zlepšovať. V poslednom období však možnosť ich poskytovania začala vo veľkej miere ovplyvňovať všeobecná medziročná 10-15% inflácia za posledné 2 roky a rastúce náklady elektrickej energie a zvýšených platieb za retransmisiu SK TV staníc (Markíza, JOJ a podobne).

Dovoľujeme si Vám týmto oznámiť, že v kontexte týchto skutočností sme nútení pristúpiť k navýšeniu cien za služby  priemerne o 8 % . 

 • NEVYHNUTNÁ ÚPRAVA CENY OD AUGUSTA 2024

Aby sme mohli zachovať kvalitu internetových a televíznych služieb, zabezpečovať ich technickú údržbu a budúce modernizácie sietí, sme nútení pristúpiť k úpravám cien služieb, ktorých doterajší poplatok už nepokrýva rastúce náklady.

Navyšovanie cien sa netýka zákazníkov, ktorí využívajú naše služby zadarmo alebo za zľavnené ceny na základe VZN Obce Kalná nad Hronom č. 20/2023.

Oznamujeme Vám, že s platnosťou od 1. 8. 2024 preto zmeníme cenu Vašej súčasnej služby viď príloha cenník.

 • ZVYŠOVANIE KVALITY SLUŽIEB

Spoločnosť sa aj naďalej snaží zvyšovať kvalitu služieb a rozširovať aktuálnu ponuku služieb v spolupráci aj so spoločnosťou Slovanet a.s.. V priebehu mesiaca Máj dôjde k navýšeniu počtu tv staníc v jednotlivých službách a sprístupnenie novej služby TV Slovanet. 

TV základ – navýšenie o 2 TV stanice na 21

TV rozšírená – navýšenie o 8 TV staníc na 72

TV Slovanet – 68 TV staníc, aplikácia pre SMART TV, 7 dňový archív, možnosť nahrávania až 120 hodín.

Raster služieb z TV základ, TV rozšírená a TV Slovanet  je dostupný na webovom sídle spoločnosti www.sop-ka.sk 

 • POSTUP PRE VÁS

Zmena sa v evidencii spoločnosti Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.  vykoná automaticky a zohľadnená bude následne aj na vašej augustovej faktúre/SIPO. Poznačte si, prosím, že od 1. 8. 2024 bude potrebné uhrádzať vyššiu sumu. Dôležité to je najmä ak uhrádzate faktúry/SIPO trvalým príkazom – v tomto prípade bude vhodné včas pred augustovou  platbou upraviť jeho výšku alebo ho nahradiť novým príkazom. Ak nemáte istotu, akú výslednú sumu máte uhrádzať od augusta, počkajte na augustovú faktúru/SIPO a podľa nej uhrádzajte nové platby. V prípade inkasa si, prosím, skontrolujte alebo upravte limit. Ďakujeme.

 • INÉ MOŽNOSTI

Našou povinnosťou je Vám zároveň oznámiť, že zmena ceny služby, o ktorej Vás informujeme v tomto liste, je v zmysle § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách považovaná za podstatnú zmenu zmluvných podmienok, čo Vás ako účastníka oprávňuje odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, ak túto zmenu neakceptujete. Máte právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb do 31. 7. 2024 alebo do jedného mesiaca (prvého dňa v nasledujúci mesiac) odo dňa oznámenia tejto informácie, podľa toho čo nastane neskôr. Ak sa rozhodnete od zmluvy odstúpiť, môžete tak urobiť spôsobmi podľa platných Všeobecných podmienok alebo nás kontaktujte pre viac informácií..

 • ĎALŠIE ZMENY KTORÉ SA VÁS AKO NAŠICH ZÁKAZNÍKOV TÝKAJÚ A  JE POTREBNÉ ABY STE O NICH VEDELI.

Zmena obchodného mena spoločnosti z pôvodného  SoPKa – Sociálny podnik Kalná s.r.o., r.s.p.

na nové obchodné meno:

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

nové IČO:       50102419

nové DIČ:        2120172802

nové IČ DPH: SK2120172802 

 • NAŠE KONTAKTY

Vaše prípadné otázky týkajúce sa zmeny ceny, obchodného mena, zmena názvu služby  či možnosti prechodu na inú službu, rozšírenia existujúcich služieb alebo možnosti odstúpenia Vám zodpovieme telefonicky cez pracovné dni:

 • Pondelok: 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 • Utorok: 7:00 – 12:00 13:00 – 16:00
 • Streda:  7:00 – 12:00 13:00 – 16:30

na tel. č.: 0948 046 045 alebo e-mailom na info@kalnaktr.sk.

Právne a obchodné dokumenty (cenníky, všeobecné podmienky a podobne) nájdete v kancelárii spoločnosti Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. Nitiranska 6, 935 32 Kalná nad Hronom, na webovej stránke sop-ka.sk/KTR/VOP alebo sa o nich informujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Na záver by sme Vás radi uistili, že vzhľadom na úpravu ceny a ďalších zmien budeme venovať ešte intenzívnejšie úsilie pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a zákazníckej starostlivosti.

Ďakujeme za pochopenie.

V Kalnej nad Hronom, dňa 24.4.2024.

S pozdravom

Jozef Gonda

konateľ spoločnosti

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

 

 • Servis infolinka  tel: 0850 111 311
 • Nahlasovanie porúch, informácie (počas stránkových hodín): tel: 0948 046 045
 • Internetové prípojky  tel: 02 20828208 -voľba 2
 • Káblová televízia tel: 02 20828208 -voľba 2

 • mail: technickapodpora@slovanet.net
 • mail: info@kalnaktr.sk

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Save settings
Cookies settings